Search This Blog

ไม่ต้อง S4 ก็โบกได้ ด้วย Air Swiper

Air Swiper

เพื่อนๆคงรู้แล้วล่ะว่า Samsung Galaxy S4 มีอะฟังค์ชันที่ Wow!!! นั่นก็คือการ control โทรศัพท์ด้วยการโบกมือผ่านหน้าจอมือถือ ผมเคยไปยืนเล่นอยู่ในร้านเหมือนกัน แต่ผมเองก็ยังไม่อยากเปลี่ยนโทรศัพท์ Galaxy Note1 ของผม

แต่ตอนนี้เราไม่ต้องใช้ S4 เราก็โบกได้เหมือนกันครับ เพียงแค่เพื่อนๆดาวน์โหลดแอพพลิเคชันที่ชื่อว่า Air Swiper มาใช้ แอพตัวนี้สามารถควบคุม SMS,ปลดล็อกหน้าจอ, เสียง, ไวร์เลส, ระบบแจ้งเตือน และโหมดการเล่นเกมส์

Download: Android

No comments:

Post a Comment